Tanečná

 

Lokalita Tanečná

Je tvořena soustavou porostů v odděleních 515, 516 a 517, které jsou součástí genové základny pro jedli bělokorou „Tanečná“. Leží v nadmořské výšce 550 – 580 m.n.m. v přírodní lesní oblasti 29 – Nízký Jeseník, v bukovém a jedlobukovém lesním vegetačním stupni. Průměrný úhrn srážek je 700 – 800 mm. Geologické podloží je tvořeno z kulmských břidlic a drob, převažují hnědé lesní půdy se skeletem, místy se vyskytují pseudogleje a gleje.

V demonstračním objektu převládají soubory lesních typů 5S,5B,4B. I v této lokalitě se až do druhé světové války hospodařilo podle směrnic Julia Wiehla. Současné zastoupení jedle v porostech demonstračního objektu kolísá v rozpětí 5 – 35%.

Obnovní postupy v této lokalitě jsou zaměřeny na regulaci agresivní přirozené obnovy smrku a buku, v jejichž konkurenci se jedle obtížně prosazuje. Uplatňuje se zároveň příprava půdy pro přirozenou obnovu jedle především mimo semenné roky smrku a buku