Významné objekty

 

Demonstrační objekt Svatý Kopeček – Kamenná Bouda – Tanečná

Přirozená obnova jedle a výchova porostů se zastoupením jedle bělokoré

V měnících se podmínkách ekologické krize je lesní hospodářství experimentováním s nejistým výsledkem, kdy jedinečné lesní ekosystémy reagují jedinečným a často nečekaným způsobem….“ (Míchal a kol., Obnova ekologické stability lesů, Praha 1992)

Charakteristika demonstračního objektu

Demonstrační objekt se nachází na území LS Šternberk, LHC Šternberk. Cílem demonstračního objektu je sledovat podmínky vzniku přirozené obnovy jedle bělokoré a jejího plošného prosazení v obnově lesa, dokumentovat účinnost výchovy v porostech se zastoupením jedle a lesnické veřejnosti prezentovat dosažené výsledky se závěry pro provozní praxi v obdobných podmínkách. Je umístěn do tří lokalit, z nichž dvě (Sv. Kopeček na revíru Lašťany a Tanečná na revíru Domašov nad Bystřicí) demonstrují počátek a vývoj přirozené obnovy jedle bělokoré společně se smrkem, bukem i dalšími dřevinami v rozdílných stanovištních a přírodních podmínkách. Třetí část, Kamenná Bouda na revíru Hrubá Voda, je zaměřena na výchovu mlazin a tyčkovin se zastoupením jedle.

Lokality Sv. Kopeček a Tanečná jsou od 1.1. 2000 vyhlášeny jako genové základny pro jedli bělokorou, lokalita Sv. Kopeček je současně lesem zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí.

Podrobné a kontaktní informace

Podrobnější informace o exkurzní trase získáte na LS Šternberk, Světlov 60, tel. 0643/414680, e-mail: ls129@lesycr.cz