Kamenná Bouda

 

Lokalita Kamenná Bouda

Do programu demonstračního objektu byly pro problematiku výchovy vybrány porosty v lokalitě Kamenná bouda v revíru Hrubá Voda v odděleních 619, 622, 623 624, 625 v nadmořské výšce 400 – 480 m.n.m. Průměrný roční úhrn srážek činní 600 – 700 mm. Geologické podloží je obdobné, jako na předchozí lokalitě.

Převládají tyto soubory lesních typů: 3S, 3H, 3J, 4B. Porosty demonstračního objektu ve stadiu mlazin a odrůstajících tyčkovin mají zastoupení jedle bělokoré v rozpětí 10 – 70 %, převážně ve směsi se smrkem. Vznikly z umělé obnovy.

Jedle v těchto porostech vykazuje intenzivní výškový přírůst, plně konkuruje se smrkem při velmi dobrém zdravotním stavu a lze předpokládat udržení vysokého zastoupení jedle v dalším vývoji porostů.